Selaa kertomuksia

Jaana, projektityöntekijä

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät

Julkaistu 24.10.2016

Opiskelupaikkani Jyväskylän yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot Maantiede, viestintä, sosiologia, taidehistoria, taloushallinto
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Ohjaan kesätyöntekijöitä, jotka olen rekrytoinut. Hoidan hankkeen tilit ja hankinnat. Eniten aikaa kuluu rutiininomaisessa tietokantatyössä, jossa luon taulukoita ja ylläpidän tietokantoja. Hoidan hanketta pääasiasa yksin, ja voin suunnitella työtehtäväni kulloisenkin tarpeen mukaan itsenäisesti. Kannan vastuun hoitamastani hankkeesta itse, ja raportoin siitä tarvittaessa eri sidosryhmille.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, Kykyä hallita suurta määrää tietoa ja laajoja kokonaisuuksia, kykyä keskittyä olennaiseen, tietohallinto,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain työpaikkaa, joka ei varsinaisesti mitenkään liittynyt koulutukseeni. Työpaikkaan etsittiin kehityskelpoista yksilöä, joka onnekseni satuin olemaan. Koulutus oli kuitenkin olennainen seikka valintaani, FM tutkinnolla on hyvä maine monipuolisen osaamisen tarjoajana.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Viestinnän opinnoista. On tärkeä kertoa asia ymmärrettävästi ja niin, että siitä kiinnostutaan ja halutaan tietää lisää. Myös erilaiset atk-kurssit ovat olleet hyödyksi, ohjelmistoja on monenlaisia, mutta niiden logiikka toimii usein samalla tavalla.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa aluksi hakea mitä tahansa työpaikkaa ja hyväksyä se, että aina aloitetaan pohjalta ja usein pienellä palkalla. Kaikista asioista oppii, ja ketään ei kannata ylenkatsoa. Jalat maassa syntyy parhaita tuloksia. Ja koko ajan joutuu opiskelemaan uusia asioita, mikä on tosi mielenkiintoista.

Lisää kertomuksia

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… lue kertomus >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… lue kertomus >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… lue kertomus >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… lue kertomus >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… lue kertomus >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… lue kertomus >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … lue kertomus >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… lue kertomus >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… lue kertomus >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … lue kertomus >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … lue kertomus >

Ilpo

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. lue kertomus >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… lue kertomus >

cs

opettaja

Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus. lue kertomus >

Tarja

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa lue kertomus >

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
lue kertomus >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… lue kertomus >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … lue kertomus >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… lue kertomus >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… lue kertomus >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… lue kertomus >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›