Selaa kertomuksia

Leena,

Johto- tai esimiestehtävät, AAC Global Oy

Julkaistu 4.3.2015

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot germaaninen filologia (kääntämisen erikoistumisala), monitieteiset kääntämisen ammattiopinnot, suomen kieli, teatteritiede, estetiikka
Valmistumisvuosi 2001

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyötä, asiakastapaamisia ja niiden valmistelua, markkinoinnin ja myynnin kehittämistä, resursointia ja muuta yleistä johtamistyötä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: esimies- ja johtamistaidot, viestintätaidot, neuvottelu- ja myyntitaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin saksan ja hollannin kääntäjänä, ja olen vähitellen edennyt mm. projektinhallintatehtävien kautta johto-, esimies- ja kehittämistehtäviin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten hyötyä on ollut korkeakouluopintojen tarjoamista yleisistä viestintä- ja tiedonhankinta- ja omaksumistaidoista. Sivuaineiden kautta opiskelemistani kääntämisen ammattiopinnoista ja germaanisesta filologiasta oli suuresti hyötyä varsinkin työuran alkuvaiheessa, jolloin ne liittyivät suoraan silloisiin työtehtäviini.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Neuvoisin jokaista kehittämään viestintä- ja esiintymistaitojaan, sillä niitä tarvitaan kaikissa työtehtävissä. Tehokkaasta ajankäytöstä ja nopeasta omaksumisesta on samoin hyötyä kaikille. Opintoja ei kannata rajata kovin kapeaa ammattikuvaa silmällä pitäen, sillä elämä voi viedä yllättäviin paikkoihin. Tutkintotodistus on tärkeä paperi - opintoja ei kannata jättää kesken.

Lisää kertomuksia

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… lue kertomus >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… lue kertomus >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… lue kertomus >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… lue kertomus >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… lue kertomus >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… lue kertomus >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… lue kertomus >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … lue kertomus >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… lue kertomus >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… lue kertomus >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … lue kertomus >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … lue kertomus >

Ilpo

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. lue kertomus >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… lue kertomus >

cs

opettaja

Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus. lue kertomus >

Tarja

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa lue kertomus >

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
lue kertomus >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … lue kertomus >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… lue kertomus >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… lue kertomus >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… lue kertomus >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›