Selaa kertomuksia

Marita, suunnittelija

Koulutus, Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Julkaistu 9.10.2013

Opiskelupaikkani Jyväskylän yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Aikuiskasvatustiede, Psykologia, Yrityksen taloustiede, laskentatoimi, Yhteiskuntapolitiikka
Valmistumisvuosi 1991

Tyypillinen työpäiväni: Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talon sisällä kuin ulkopuolellakin. Olen yhteydessä asiantuntijakouluttajiin ja asiakkaisiimme kasvokkain tai verkon välityksellä koulutusten (ja kehittämishankkeiden) suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä asioissa. Kirjoitan ideapapereita, esitetekstejä, hakemuksia, raportteja ja erilaisia yhteenvetoja. Koulutan myös jonkin verran ja vastaan yksikössämme pedagogisesta kehittämisestä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, asioiden jäsentämiskykyä, kykyä löytää asian ydin, pedagogista osaamista/ajattelutapaa,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskeluaikojen harjoittelu- ja kesätyöpaikat erilaisissa oppilaitoksissa varmasti vahvistivat ammatillista suuntautumista. Työpaikan löytyminen on enemmänkin sattumien summaa. Omalla kohdalla asian ratkaisi pitkälti asuinpaikkakunta ja se millaisia koulutusalan organisaatioita lähialueelta löytyi. Työpaikka löytyi ihan perinteisen työpaikkailmoituksen kautta. Tosin hakemaani tehtävään valittiin toinen henkilö, mutta kun kiinnostukseni oli tuon hakuprosessin kautta tiedossa, aukeni mahdollisuus nykyiseen tehtävääni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kasvatustieteen ja psykologian opinnot olen kokenut hyödyllisimmiksi. Viestinnän opinnoista on aina hyötyöä eikä yrityksen taloustiedekään näinä aikoina ole turhaa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kasvatus-/koulutusalan osaaminen antaa hyvän pohjan monenlaisiin tehtäviin, joissa ollaan tekemisessä yksilön ja organisaation kehittymisen kanssa. Sosiaalisen median osaamisesta on varmasti hyötyä myös tässä työssä. Erilaisten ryhmä-/tiimityöskentelymenetelmien hallitseminen on sekin avuksi. Kaikkea ei tarvitse opiskella ja osata tutkinnon yhteydessä, vaan osaamista voit täydentää myöhemminkin!

Lisää kertomuksia

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… lue kertomus >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… lue kertomus >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… lue kertomus >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… lue kertomus >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. lue kertomus >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… lue kertomus >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. lue kertomus >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… lue kertomus >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… lue kertomus >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… lue kertomus >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… lue kertomus >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… lue kertomus >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… lue kertomus >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… lue kertomus >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… lue kertomus >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … lue kertomus >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… lue kertomus >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
lue kertomus >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … lue kertomus >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›