Selaa kertomuksia

Yläkoulun ja lukion opo,

Opetus ja kasvatus

Julkaistu 21.8.2014

Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Opettajan pedagogiset opinnot, psykologia, erityispedagogiikka, naistutkimus, kasvatuspsykologia
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, tietojen kirjaamista, puheluita, tiedotteiden tekemistä, oppilashuollollisia keskusteluja sekä viestintää ja suunnittelua eri yhteistyötahojen kanssa koulun toiminnan kehittämiseksi.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät yhteistyötaidot, järjestelmällisyys, kuunteleminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin hakemaan opinto-ohjaajien koulutukseen opiskelijana saatujen huonojen ohjauskokemusteni kautta. Halusin myös selkeän ammatin, jota en kokenut saavani pelkkää kasvatustieteitä lukemalla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: (kasvatus)Psykologian ja erityispedagogiikan opinnoista , täydennyskoulutuksista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Mikäli aiot opettajan työhön, suosittelen useammassa työyhteisössä olemista ennen asettumista aloilleen. Kannattaa tehdä erilaisia työtehtäviä myös omaan oppiaineeseen liittyen esim. yritysmailmassa tai olla kasvatus- ja sosiaalialan muissa työtehtävissä. Erilaiset työtehtävät kehittävät nuorta/ uutta työntekijää, myös eri työnantajilla tehty työ tuo perspektiiviä kuntasektorin töihin ja vahvistaa opettajaidentiteettiä. Tällaiset irtiotot ovat hyödyllistä vaihtelua ja insprivoivat myös kokeneempaa opettajaa omassa työssään myöhemmin.

Lisää kertomuksia

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… lue kertomus >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… lue kertomus >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… lue kertomus >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… lue kertomus >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. lue kertomus >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… lue kertomus >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. lue kertomus >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… lue kertomus >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… lue kertomus >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… lue kertomus >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… lue kertomus >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… lue kertomus >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… lue kertomus >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… lue kertomus >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… lue kertomus >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… lue kertomus >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
lue kertomus >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … lue kertomus >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… lue kertomus >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›