Selaa kertomuksia

Nimetön, työvalmentaja

Muu

Julkaistu 12.1.2021

Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Sosiologia, soveltava psykologia, psykologia, erityispedagogiikka
Valmistumisvuosi 2020

Tyypillinen työpäiväni: Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaistyöttömät ja työ koostuu heidän työllistymisen tukemisesta, kuten asiakkaiden valmennuksiin, koulutuksiin ja työelämään ohjautumisen tukemisesta. Yritys- ja työnantajayhteistyö on tärkeä osa työnkuvaa.

Tyypillisen työpäivän aikana saatamme yhdessä asiakkaan kanssa laatia tai hioa kuntoon hänen työnhaun asiakirjojansa (cv, hakemuskirje) työnhaun suhteen, vinkkaan mahdollisista avoimista- tai piilotyöpaikoista ja vahvistamme yhdessä asiakkaan kanssa hänen työhakuvalmiuksiaan ja oman osaamisen tunnistamista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: valmennus- ja ohjaustaidot, asiakaslähtöisyys, työelämän ja koulutusvaihtoehtojen tuntemus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tutkintoni ja aiemman työkokemukseni perusteella. Koen, että jo omalla opintojen aikana kerrytetyllä työkokemuksella on ollut tärkeä osa sen suhteen, että olen työllistynyt heti opintojen jälkeen: kokemusta omalta alalta oli siis jo ehtinyt kertyä ennen kokoaikaisesti työelämään siirtymistä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kasvatustieteen pääaineopinnot yhdessä sivuaineiden kanssa ovat muodostaneet sellaisen monipuolisen kokonaisuuden, joka antaa erilaisia näkemyksiä ja ymmärrystä työssäni.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hae rohkeasti eri toimialojen työtehtäviä varsinkin, jos et ole vielä täysin varma mihin tehtäviin haluaisit työllistyä. Hyvin usein kuulee, etteivät kasvatustieteilijät tiedä, mihin työllistyä valmistuttuaan omalla tutkinnollaan: se ei ole välttämättä aina huono asia. Tutkinto antaa paljon liikkumavaraa työllistymisen suhteen ja omalla tutkintorakenteella ja opinnoilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan suuntautumiseen.

Lisää kertomuksia

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… lue kertomus >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… lue kertomus >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… lue kertomus >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… lue kertomus >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. lue kertomus >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. lue kertomus >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… lue kertomus >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… lue kertomus >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… lue kertomus >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… lue kertomus >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… lue kertomus >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… lue kertomus >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… lue kertomus >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… lue kertomus >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … lue kertomus >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… lue kertomus >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
lue kertomus >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … lue kertomus >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… lue kertomus >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›