Selaa kertomuksia

Maria, opinto-ohjaaja

Asiakastyö tai potilastyö, aikuislukio

Julkaistu 6.4.2014

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Englantilainen filologia, Pohjoismainen filologia, Aikuiskasvatus, Erityispedagogiikka, Sosiaalipsykologia, Sosiologia
Valmistumisvuosi 1996

Tyypillinen työpäiväni: Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko-opintoihin ja elämäntilanteisiin liittyviä keskusteluja. Osallistun usein oppilaitoksen kehittämiseen ja toimintaan liittyviin palavereihin, henkilöstökokouksiin, pedagogiseen suunnitteluun, laatutyöhön, arviointiin ja opetussuunnitelmatyöhön. Osa työstäni on verkostoitumista eri oppilaitosten ja toimijoiden kanssa. Pääkaupunkiseudulla työni painottuu maahanmuuttajien ohjaamiseen ja myös heidän kanssaan toimivien ihmisten kanssa verkostoitumiseen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: koulutusjärjestelmän tuntemus, verkostoituminen, kielitaito, kaikki osaaminen tulee käyttöön,

Päädyin nykyiseen työhöni: Toimin pitkään opettajana ja koin ohjaamisen siihen liittyvät keskustelut aina vain enemmän omakseni. Olin kurssinvalvoja, tutoropettaja ja se puoli vei mennessään. Päätin hankkia opinto-ohjaajan koulutuksen opettajan pätevyyden lisäksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikki tulee käyttöön. Opiskelin kasvatustieteen ja opinto-ohjauksen lisäksi toiset pääaineopinnot englannin kielessä ja teen työtäni joka päivä eniten englanniksi. Aikuiskasvatuksen, sosiaalipsykologian, sosiologian ja erityispedagogiikan opinnot ovat lisänneet teoreettista tietoa ja verkostoa. Eniten työssäni on toki ollut hyötyä tutkinnon jälkeen tehdyistä opinto-ohjaajan opinnoista ja jatkuvasta täydennyskoulutuksesta esimerkiksi monikulttuurisuudesta ja koulutusjärjestelmästä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opon kannattaa olla kiinnostunut kaikesta mikä liittyy koulutukseen tai nuorten elämään tai kulttuuriin - ja kaikesta muustakin. Monipuolinen työkokemus on etu, kannattaa hankkia kokemusta esim erilaisista kouluista ja koulumuodoista. Lukion opo hyötyy peruskoulun tuntemisesta ja ammatillisten koulutusten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tuntemisesta, tai työelämästä. Usein koen, että pienetkin tiedonmurut tulevat käyttöön. Koen myös, että pitkä ura opettajana on hyödyksi nykyisessä opon työssä. Kielitaito on työssäni ihan must!

Lisää kertomuksia

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… lue kertomus >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… lue kertomus >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… lue kertomus >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… lue kertomus >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. lue kertomus >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… lue kertomus >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. lue kertomus >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… lue kertomus >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… lue kertomus >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… lue kertomus >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… lue kertomus >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… lue kertomus >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… lue kertomus >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… lue kertomus >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… lue kertomus >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … lue kertomus >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
lue kertomus >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … lue kertomus >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… lue kertomus >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›