Selaa kertomuksia

Irmeli, asiantuntija

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, Helsingin yliopisto

Julkaistu 2.6.2015

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Johtamisen sivuainekokonaisuus, Mediakasvatus, Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö, Sosiologia
Valmistumisvuosi 2003

Tyypillinen työpäiväni: Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtäviä. Käytännössä pyrin varmistamaan, että tarjoamamme palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin yliopisto-opetuksen tarpeisiin myös käytettävyys ja tekninen laatu huomioiden. Yksi tärkeimmistä tehtävistäni on vahvistaa opettajien osaamista. Toimin yhteistyössä monen eri tahon kanssa niin yliopiston sisällä kuin ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tai alihankkijoiden kanssa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.


Yliopisto-opettajat ovat siis "asiakkaitani", joita myös neuvon, autan ja koulutan ihan päivittäin. Antamani tuen kautta pyrin ennenkaikkea edistämään hyviä käytänteitä ja parantamaan opettajien tietoja ja taitoja. Samalla toimin usen eri palvelun pääkäyttäjänä ja olen aktiivisesti mukana niiden kehittämisessä. Työni on todella vaihtelevaa ja kiinnostavaa. Tekniikka muuttuu kaiken aikaa, joten opettajien digitaalisen osaamisen taidot ovat tärkeässä asemassa myös tulevaisuudessa.


Tyypillistä työpäivää ei taida ollakaan - mieluisin itselleni olisi kouluttaa opettajia aamupäivällä ja viettää iltapäivä palvelun uuden version testaamisen parissa mukavan tiimin kanssa. Työni on itsenäistä ja motivoivaa ja pystyn myös itse vaikuttamaan sen sisältöön.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyötaidot, kyky kehittyä ja oppia uutta jatkuvasti, viestintätaidot (ml. tietotekniset taidot),

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen päätynyt nykyiseen työhöni yhtä paljon aiemman työkokemukseni kautta, ystävän suosituksesta kuin KM-opintojeni myötä. Olen ollut kiinnostunut alasta, jonka parissa työskentelen, jo työskennellessäni alan yrityksissä ennen kuin aloitin kasvatustieteen opintoni. Tein myös graduni samaan aihepiiriin liittyen. Yliopistolla olin ollut aiemmin myös kesätöissä tiedekunnassa, joten aiemmasta yliopistokokemuksesta oli varmasti hyötyä työn saannista.

Aloitin nykyisessä yksikössäni osa-aikaisesti jo opintojeni loppuvaiheessa ja olen siitä edennyt erilaisista projekti- ja määräaikaisista tehtävistä kohti nykyistä, vakituista asiantuntijapestiäni. Asiantuntijaksi olen kuitenkin kasvanut vasta vuosien mittaan & työssä oppimalla, aloitin sihteerin nimikkeellä. Työurani aikana olen myös piipahtanut välillä yritysmaailmassa eli mikään suoraviivainen työura ei ole kyseessä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Työelämässä olen pystynyt hyödyntämään varsin paljon opiskeluaikana kartuttamastani osaamisesta. Eniten hyötyä on ollut tiimitaidoista (yhteisistä projekteista &ryhmätöistä oli siis selkeää hyötyä), viestintätaidoista, laajojen kokonaisuuksien omaksumisen taidoista, elinikäisen ja jatkuvan itsensä kehittämisen ja oppimisen taidoista. Tottakai myös opintojen kautta hankittu substanssiosaaminen - kasvatustiede, pedagogiikka, oppiminen ja opetuksen kehittäminen - ovat auttaneet työssäni ihan sellaisenaan. Toki olen myös jatkuvasti kouluttautunut lisää - koska koulutan digitaalisia taitoja, on omien taitojeni oltava ajan tasalla. Opinnoista sain myös itsevarmuutta - hyppäsin heti opettamaan ja neuvomaan yliopisto-opettajia, mikä oli vastavalmistuneelle välillä aika hurjakin kokemus!

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Itseäni on auttanut paljon jo ennen opiskelua ja opiskeluaikana hankittu työkokemus monipuolisesti eri sektoreilta: yritysmaailmasta ja toisaalta myös yliopistolta. Jos mahdollista, suosittelen avoimin mielin kokeilemaan työtä eri sektoreilla - julkisella sektorilla, yrityksessä, järjestössä ja eri toimialoilla. Heti ei saa välttämättä unelmien työpaikkaa tai ns. koulutusta vastaavaa työtä, mutta kun saa jalan oven väliin mielenkiintoisessa ja hyvässä organisaatiossa, voi siellä edetä kohti päämääräänsä. Harjoittelupaikka kannattaa valita huolella ja myös gradun voi tehdä yritykselle!

Suosittelen myös vaihtoa ulkomailla - se toi opiskeluelämään vaihtelua, arvokasta kansainvälistä kokemusta, hyviä verkostoja ulkomailla, ystäviä ja elämänkokemuksen, jota ei unohda. Kielitaidosta puhumattakaan! Erasmus-vaihto oli mahtava kokemus. Myös kieliä kannattaa kerrata ja lukea niin paljon kuin ehtii.

Sivuaineeksi kannattaa valita itseä kiinnostavia oppiaineita! Opiskelu toisessa tiedekunnassa tai korkeakoulussa on aina avartavaa ja opettavaista. Kannattaa myös valita sellainen sivuaine, jossa on laadukasta opetusta (itse tein johtamisen sivuainekokonaisuuden lähinnä kirjatentein, mikä oli todella tylsä tapa itselleni opiskella).

Lisää kertomuksia

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… lue kertomus >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… lue kertomus >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… lue kertomus >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… lue kertomus >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. lue kertomus >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… lue kertomus >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. lue kertomus >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… lue kertomus >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… lue kertomus >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… lue kertomus >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… lue kertomus >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… lue kertomus >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… lue kertomus >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… lue kertomus >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … lue kertomus >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… lue kertomus >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
lue kertomus >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … lue kertomus >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… lue kertomus >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›