Browse stories

Maalainen, pankinjohtaja

Management and supervisory duties

Julkaistu 5.6.2013

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Kansantaloustiede, Laskentatoimi,
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä raportointia omille esimiehille. Loppujen lopuksi varsin vähän konttorilla istumista ja hyvin paljon asiakasrajapinnassa oloa (myyntiä).

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ihmisten johtaminen, neuvottelu- ja myyntitaidot, innostus kehittää ja edistää muutosta

Päädyin nykyiseen työhöni: Opintojen aikana tein satunnaisia kesätöitä siinä ohessa. Yhtenä kesänä sain töitä pankista päivittäisasioinnin ja markkinoinnin sektorilta, jolloin kiinnostus pankkityötä kohtaan heräsi. Aloin suunnata pitkät sivuaineeni tätä silmälläpitäen ja pyrin hakemaan uudestaan alalle. Valmistuin YTM:ksi neljässä vuodessa. Haluistani huolimatta en valmistuttuani saanut finanssialan töitä, vaan päädyin vuoden ajaksi valtion leipiin. Tämän jälkeen hain avoimeen hakuun tullutta pankinjohtajan tehtävää ja tulin valituksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Käytännön työssä laskentatoimesta, talouden realiteettien ja markkinoiden ymmärtämisessä kansantaloustieteestä sekä kokonaisuuksien hahmottamisessa ja analyyttisessa harkinnassa valtio-opista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tee aina parhaasi äläkä tee pelkästään opintoja. Hanki työkokemusta, ihan mistä vain! Ei pidä olla myöskään ronkeli; kaikki työ on arvokasta ja samalle se raha haisee, mistä tuleekaan.

More stories

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä read story >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… read story >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… read story >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … read story >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… read story >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… read story >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… read story >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras… read story >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… read story >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… read story >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… read story >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... read story >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a… read story >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… read story >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›