Browse stories

Kaisa, suunnittelija

Planning, development or administrative duties, Kaupunki

Julkaistu 17.10.2013

Opiskelupaikkani University of Turku
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Taloustiede, sosiaalipolitiikka
Valmistumisvuosi 1993

Tyypillinen työpäiväni: Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakaspalautteiden koordinointia (asiakaspalautejärjestelmän pääkäyttäjä), kokouksia, lyhyitä neuvonpitoja erilaisiin työtehtäviin liittyen, viestintään liittyviä tehtäviä ym.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itsenäisyys, aikataulutus, tiimityötaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin alun perin nykyisen työnantajani palvelukseen täydennyskoulutuskurssin harjoittelujaksoa suorittaessani opintojeni päätyttyä ja lyhyen työttömyysjakson jälkeen ja olen edennyt tehtävästä toiseen organisaatiossa vuosien saatossa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kokonaisvaltaisesti ajatellen tutkintoni ja yliopisto-opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet hahmottaa työssäni tarvittavia laajoja kokonaisuuksia nopeasti ja etenkin kirjallisten töiden tuottaminen on ollut sen takia helppoa. Myös tilastotieteen ja taloustieteen tiedoista ja taidoista on ollut hyötyä. Kieliopinnoista ei oikeastaan ole ollut minkäänlaista etua nykyisessä työssäni.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kokemukseni perusteella pelkkä tutkinto ei vielä valitettavasti tee hyvää työntekijää, vaan työ opettaa tekijäänsä. Mitään työtä ei pidä vieroksua, vaan rutiineistakin olisi hyvä ottaa oppia, yleensä työelämässä tulee vastaan vähemmänkin kiinnostavia tehtäviä, jotka vain on tehtävä. Omalla aktiivisuudella, kiinnostuksella ja innostuneisuudella pääsee pitkälle ja kaikki on mahdollista. Työelämä ja etenkin kuntasektori tarvitsee kipeästi uusia kykyjä ja uutta ajattelua !

More stories

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä read story >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… read story >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… read story >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … read story >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… read story >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… read story >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras… read story >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… read story >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… read story >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… read story >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... read story >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a… read story >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… read story >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… read story >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›