Browse stories

Suvi, viestintäpäällikkö

Communications and media

Julkaistu 16.8.2013

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamista viestintä- ja markkinointipulmissa, johdon sparrausta, toiminnan kehittämistä, oman tiimin kuuntelua, juoksevia henkilöstöasioita. Käytännössä päiviin voi sisältyä mitä tahansa viestinnän johtamisesta messukamojen roudarin hommiin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ihmisten johtaminen, vuorovaikutustaidot, projektinhallinta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin alunperin viestintätehtäviin harjoittelun kautta. Ennen nykyistä tehtävää olen työskennellyt verkkotoimittajana, tiedottajana ja markkinointikoordinaattorina. Vähitellen olen saanut uusia vastuita ja työpaikkaa vaihtamalla hankkinut monipuolista kokemusta. Olen myös jatkuvasti kouluttautunut työn ohella (viestinnän johtamisopinnot, esimieskoulutukset, some-kurssit), mikä on ollut etu uutta työtä hakiessa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikesta on varmaan jossain määrin ollut hyötyä: EU-opinnot veivät minut alunperin EU-tiedotuksen pariin. Kauppakorkeakoulussa suoritetuista sivuaineista on ollut apua markkinointitehtävissä ja johtoryhmätyöskentelyssä. Ylipäänsä yliopisto-opiskelu opetti tiedonhallintataitoja, ongelmanratkaisua ja analyyttistä otetta. Myös kielten opiskelusta on ollut hyötyä, sillä kaikkiin työtehtäviini on sisältynyt kansainvälistä yhteistyötä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa kokeilla eri sivuaineita, joskus yllättävistäkin yhdistelmistä voi olla hyötyä. Ylipäänsä kannattaa opiskella sitä mikä kiinnostaa. Sattumallekin kannattaa tosin antaa mahdollisuus: itse ainakin olen päätynyt sen kummemmin suunnittelematta mielenkiintoisiin paikkoihin. Tärkeintä on oma asenne. Hyvin hoidetut työt johtavat usein uusiin vastuisiin ja eteenpäin työelämässä.

More stories

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä read story >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… read story >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… read story >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … read story >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… read story >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… read story >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… read story >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras… read story >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… read story >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… read story >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… read story >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... read story >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a… read story >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… read story >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›