Browse stories

Tero, tiedottaja

Communications and media, Helsingin kaupunki

Julkaistu 14.10.2013

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Suomen historia, Tiedotusoppi, Sosiologia
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viraston johtoryhmässä

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: sosiaaliset taidot, kieli- ja kirjoitustaidot, tiedonhakutaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumisen jälkeen tulin määräaikaiseen työsuhteeseen tiedotussihteeriksi. Määräaikaisuuksien jälkeen sopimustani on uusittu ja työtehtäviäni muutettu vastuullisimmiksi joka kerta. Kolmen määräaikaisuuden jälkeen minut vakinaistettiin vuoden 2013 alusta. Nykyisin vastaan viraston tiedottamisesta sen kaikissa muodoissa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tiedotusopista viestintäteoria, valtio-opista laaja yleissivistys ja tiedonhankintataidot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Virastoruotsia tarvitaan, joten se kannattaa ottaa tosissaan jo koulussa/yliopistossa. Laaja-alainen opiskelu antaa hyvän yleissivistyksen. Tiedottajan ammatissa on hyvä, että tietää kaikesta ainakin vähän.

More stories

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä read story >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… read story >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… read story >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … read story >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… read story >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… read story >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… read story >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… read story >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… read story >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… read story >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... read story >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a… read story >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… read story >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… read story >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›