Browse stories

Minna, kehittämispäällikkö

Communications and media

Julkaistu 11.10.2013

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Tiedotusoppi, Sosiaalipolitiikka
Valmistumisvuosi 1993

Tyypillinen työpäiväni: Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista, yhteydenpitoa, palaverejä. Ideointia, suunnittelua, mediapalvelua.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kirjoittaminen, suunnittelu ja kehittäminen, tiimityötaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Kesätyö kesätoimittajana vaikutti siihen, että päädyin viestintäalalle. 1990-luvun lamavuosina sain lehdestä kenkää ja siirryin tiedottajaksi ensin järjestöön ja sitten julkishallintoon. Työ osoittautui mielenkiintoiseksi ja mielekkääksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ihan perusaineopinnoista: valtio-opin opinnoista ymmärsin poliittisen päätöksenteon prosessit ja sosiaalipolitiikan opinnot avasivat silmät tajuamaan ihmisten arkea ja julkisten päätösten merkitystä yksilön kannalta. Jatko-opinnot ovat myös olleet antoisia.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Uudet ideat ja omat mielipiteet sekä kyky niiden ilmaisuun ovat tärkeitä. Kannattaa kehittää omaa ilmaisutaitoa.

More stories

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä read story >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… read story >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… read story >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … read story >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… read story >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… read story >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… read story >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras… read story >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… read story >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… read story >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... read story >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a… read story >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… read story >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… read story >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›