Browse stories

Kaisa, etuuskäsittelijä

Other, työttömyyskassa

Julkaistu 11.10.2013

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Yhteiskuntapolitiikka, kielet
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan asiakaspalvelua puhelimitse sekä sähköpostitse.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: perehtyneisyys oikeudenalaan, asiakaspalvelu- ja organisointitaidot, pitkäjänteisyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Paikka oli avoinna ja minut valittiin hakijoista.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yhteiskuntapolitiikka ja valtio-oppi

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos sosiaaliturvajärjestelmässä toiminen kiinnostaa, kannattaa perehtyä oikeudenalaan sekä etenkin myös työoikeuteen. Työttömyyskassakokemuksesta on myöhemmin hyötyä esimerkiksi edunvalvontajärjestöissä, liitoissa ja kassasta voi siirtyä helposti esimerkiksi Kelaan tai sosiaalitoimeen (palkat taitavat kuitenkin olla kassassa paremmat).
Tässä työssä on tärkeä ymmärtää työmarkkinoiden toimintaa laajemminkin, miten työehtosopimukset vaikuttavat ja talouden rakennemuutokset aiheuttavat alueellisia ja toimialakohtaisia laajoja lomautuksia yms.

More stories

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä read story >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… read story >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… read story >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … read story >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… read story >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… read story >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… read story >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras… read story >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… read story >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… read story >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… read story >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... read story >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… read story >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… read story >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›