Browse stories

YTM-nainen 2015,

Planning, development or administrative duties, työ- ja elinkeinotoimisto

Julkaistu 17.4.2016

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot kunnallisoikeus, hallintotiede, työelämän tutkimus, talous ja paikallisuus, kunta- ja aluejohtaminen
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja internet-sivujen päivittäminen, asiakaspalvelu, palaverit ja suunnittelu, ostopalveluiden yhteyshenkilönä toimiminen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itsensä johtaminen, tiimityötaidot, kokonaisuuksien hahmottaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin kyseisessä työpaikassa korkeakouluharjoittelijana 2014 kesän. Sain jäädä työnantajalle töihin, tein heille myös pro gradu -tutkielmani. Halusin sitoutua organisaatioon mielekkäiden ja kiinnostavien tehtävien vuoksi. Olen työskennellyt kohta kaksi vuotta määräaikaisissa työsuhteissa, mutta toivoisin saavani vakituisen työsuhteen tulevien rekrytointien aikana.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Suomen yhteiskuntajärjestyksen ymmärtäminen, esimerkiksi se miten valtionhallinto toimii, millaisia erilaisia poliittisia intressejä valtion organisaatioihin liittyy, lakitekstin tulkitseminen, projektinhallintataidot ja opiskeluaikana luodun suhdeverkoston rakentaminen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Pelkällä tutkintonimikkeellä ei työnhaussa tee mitään. Täytyy osata kertoa mitä osaamista opinnot ovat sinulle antaneet ja mitä erityistä juuri sinä osaat tehdä. Kaikkein tärkeintä opiskeluaikana on hankkia tuttuja ja pitää suhdeverkostoaan kunnossa. Harjoittelupaikan valitseminen kannattaa myös harkita huolella, sillä niistä tulee monille ensimmäisiä työpaikkoja. Kannattaa myös aloittaa jostakin, vaikka palkkataso tai tehtävät eivät sinua miellyttäisikään. Kun pääset yhteen organisaatioon sisälle, sinun on paljon helpompi jäädä ja mennä eteenpäin. Ole siis nöyrä.

More stories

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä read story >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… read story >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … read story >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… read story >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… read story >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… read story >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras… read story >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… read story >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… read story >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… read story >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... read story >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a… read story >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… read story >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… read story >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›