Browse stories

Koulutuksen tutkija, projektitutkija

Research or development, yliopisto

Julkaistu 29.9.2014

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot yleinen historia, valtio-oppi, kasvatustiede, kansantaloustiede
Valmistumisvuosi 1995

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa, yhteistyöpalavereissa ja konferensseissa. Tyypillinen työpäivä omassa työhuoneessa koostuu tutkimustulosten analysoinnista tilastotieteellisten analyysien pohjalta, lähteiden hakemisesta (nykyään tärkeimpiä verkosta luettavissa olevat tieteelliset journaalit) ja kirjoittamisesta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kriittinen ajattelu, sujuva kirjoittaminen, kirjoittaminen ja muut viestintätaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Täysin sattumalta! Tulin yksikköömme töihin puoleksitoista kuukaudeksi tutkimusapulaiseksi. Opinnot olivat kesken, enkä tiennyt mitään tutkimustyöstä, saati sitten koulutuksen tutkimuksesta. Ehkä lopulta kyse on kuitenkin ollut suunnitellusta sattumasta, eli siitä, että ihminen tiedostamattaan hakeutuu kiinnostustaan vastaavalle uralle. Nyt koen, että työni ei voisi paremmin vastata kiinnostustani, koska kiinnostukseni historiaan on aina ollut aika yhteiskuntatieteellistä, mitä on myös työni sisältö, ja kirjoittaminen on ollut aina mieluista.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikista on ollut paljon hyötyä. Perustutkinnossa opiskelemani aineet ovat tarjonneet yleisiä kriittisen ajattelun taitoja, kykyä ymmärtää asioiden monimuotoisia syy-yhteyksiä sekä tarjonneet laaja-alaisen ymmärryksen nykyisen yhteiskunnan ja sen instituutioiden rakentumisesta. Opettajankoulutuksesta on ollut paljon hyötyä suullisen viestinnän taitojen kehittämisessä, ja opetusharjoittelu on kehittänyt opetus- ja esiintymistaitoa, joka myös on tutkijan työssä tärkeä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Näihin tehtäviin voi päätyä monenlaisilla generalisti- (humanistisen ja yhteiskuntatieteellinen) ja kasvatustieteellisen alan aineyhdistelmällä ja koulutuspohjalla. Koulutuksen tutkimus on aidosti monitieteistä. Historiaa pääaineena opiskelleet taas voivat päätyä hyvin monenlaisiin tehtäviin ja ammatteihin; kirjo on hyvin laaja. Työhön sijoittumista pohtiessaan ei etenkään generalistialoilta valmistuneiden kannata ajatella vain perinteisiä ja tavallisimpia ammattikuvia, vaan on hyvä olla erittäin ennakkoluuloton ja laaja-alainen. Tällä hetkellä koen, että koulutukseni ja työni vastaavat toisiaan erittäin hyvin, mutta jos tätä olisi kysytty minulta vastavalmistuneena, olisin ollut sitä mieltä, että olen ajautunut täysin koulutusalaani vastaamattomiin tehtäviin.

More stories

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… read story >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… read story >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Asiakaspalvelu, tapahtumatuotanto, markkinointi read story >

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … read story >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… read story >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen read story >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät read story >

Enska

suunnittelija

Suunnittelu ja organisointi, hallintotehtävät read story >

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… read story >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… read story >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… read story >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … read story >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… read story >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… read story >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. read story >

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… read story >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… read story >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… read story >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… read story >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… read story >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua read story >

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… read story >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi read story >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät read story >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›