Browse stories

tutkija, projektitutkija

Research or development

Julkaistu 8.10.2014

Opiskelupaikkani University of Eastern Finland
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot opettajan pedagogiset, opinto-ohjaus, yhteiskuntatieteet, psykologia
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirjallisuuden läpikäynnistä. Pääosa tämänhetkisen projektitutkimuksen materiaalista on verkossa, joten työ onnistuu toimistolta käsin. Aineistonkeruu voi kuitenkin tapahtua myös arkistossa tai kirjastossa.

Työni liittyy kansainväliseen projektiin, jossa on myös kansainvälisiä työkokouksia pari kertaa vuoressa. Työni kautta pääsen myös osallistumaan tutkimusalan kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin sekä Suomessa että ulkomailla.

Tutkimusryhmäni on varsin pieni, kolme henkilöä, joten työ on tällä hetkellä pitkälti aineiston kanssa työskentelemistä. Käymme säännöllisesti keskusteluja ja pidämme palavereja yhdessä siitä, mihin suuntaan projektia ja analyysia voi viedä.

Kokonaistyöaika mahdollistaa päivärytmin varioinnin, vaikka yleensä teenkin töitä työhuoneellani noin 9-17 välisen ajan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: pitkäjänteisyys, kielitaito, kaikki osaaminen tulee käyttöön, tiimityötaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin työhöni hieman sattumalta graduseminaarin professorin suosittelemana. Tutkimustyön aihepiiri ei ollut itselleni hirveän tuttu, joskin kiinnostava ja ajankohtainen. Aineisto sen sijaan on samankaltaista kuin aiemmissa opinnäytteissä.
Vaikka sain työni sattumalta ja olin suuntautumassa varsinaisesti opetusalalle, en kadu valintaani ottaa työ vastaan. Kansainvälinen projektityö on mielenkiintoista ja antoisaa, jossa oppii itsekin koko ajan uutta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Lähdekriittisyys, lähdeaineiston kanssa toimiminen, analysointi ja yhteistyötaidot. Pitää osata tehdä töitä itsenäisesti, suunnitella tekemistä ja aikataulua sekä toisaalta osata kertoa tekemisestään muille ja luoda analyyseja. Substanssiosaaminen historian puolelta on tarpeen, mutta juuri tässä projektissa korostuvat tiedonhankinta- ja analysointitaidot sekä lähdekriittisyys.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa suhtautua kaikkeen avoimesti, eikä sanoa koskaan "ei koskaan". Matkan varrella voi aueta yllättäviä ovia, joiden takaa löytyy yllätyksiä. Yksittäiset opiskeluaikojen kurssit tai järjestötoiminnassa saadut kontaktit voivat olla myöhemmin hyödyksi. Ole avoin, aktiivinen ja nauti opiskeluajastasi.

More stories

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… read story >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… read story >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Asiakaspalvelu, tapahtumatuotanto, markkinointi read story >

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … read story >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… read story >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen read story >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät read story >

Enska

suunnittelija

Suunnittelu ja organisointi, hallintotehtävät read story >

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… read story >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… read story >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… read story >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … read story >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… read story >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… read story >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. read story >

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… read story >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… read story >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… read story >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… read story >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… read story >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua read story >

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… read story >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi read story >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät read story >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›