Browse stories

Tomas, Viestintäkoordinaattori

Communications and media, Helsingin yliopisto

Julkaistu 4.5.2017

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot Taloustiede, Yleinen valtio-oppi, Keskiajantutkimus, Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpitoa kuin sisällöntuotantoa. Yhtenä päivänä saatan konseptoida tai tehdä uusia sivuja esimerkiksi jollekin koulutusohjelmalle. Toisena taas saatan neuvotella opetus- ja tutkimushenkilökunnan kanssa siitä, millaisia sisältöjä on järkevää laittaa verkkoon ja missä muodossa. Toisinaan pidän myös koulutuksia WordPress- ja Drupal-julkaisujärjestelmien käytöstä.

Suuri osa päivästä kuluu yhteydenpitoon ja neuvotteluun eri toimijoiden kanssa. Tähän kuuluu niin sähköinen viestintä kuin perinteiset palaverit, niin pienemmät kuin isommat. Yksi haaste on toisinaan pitää palaverit tarpeeksi lyhyinä ja ytimekkäinä, jotta jää tarpeeksi työaikaa suunnitelmien varsinaiseen toteuttamiseen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: it-taidot, sisällöntuotanto, Kokoustekniikka,

Päädyin nykyiseen työhöni: Pääsin ensin harjoitteluun erääseen yliopiston julkaisuprojektiin tuttavan suosittelemana. Harjoittelun jälkeen toimin jonkin aikaa muissa tehtävissä, kunnes minulle tarjottiin taas projektiluonteista tehtävää yliopistolla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Historian opinnoissa jalostuneet kokonaisuuksien hahmottamisen ja kirjoittamisen taidot ovat olleet ehdoton valttikortti. Kenties vielä tärkeämpiä ovat kuitenkin olleet järjestötoiminnassa opitut käytännön viestintä-, vuorovaikutus- ynnä muut taidot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Mene mukaan järjestötoimintaan! Siinä opit kullanarvoisia taitoja ja luot tulevaisuutesi kannalta korvaamattoman tärkeitä kontakteja.

More stories

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… read story >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… read story >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Asiakaspalvelu, tapahtumatuotanto, markkinointi read story >

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … read story >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… read story >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen read story >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät read story >

Enska

suunnittelija

Suunnittelu ja organisointi, hallintotehtävät read story >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… read story >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… read story >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … read story >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… read story >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… read story >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. read story >

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… read story >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… read story >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… read story >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… read story >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… read story >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… read story >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua read story >

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… read story >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi read story >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät read story >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›