Browse stories

Nainen-81, analyst

Finances and financial administration, liikepankki

Julkaistu 9.4.2013

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot Sosiologia, Naistutkimus
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talonsisäisten vastapuolien kanssa, asiakkaiden analysointia, sopimusten kanssa työskentelyä, laskelmien tekoa. Jokainen päivä on erilainen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: sosiaalisuus, kyky oppia uutta, organisointikyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Kesätyön kautta. Valintaan kesätyöläiseksi vaikutti ruotsin kielen taito ja aiempi kesätyökokemus toimistotehtävistä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Humanististen/yhteiskunnallisten aineiden opinnot ovat antaneet kykyä hahmottaa ja hallita kokonaisuuksia, erottaa olennainen tieto epäolennaisesta sekä kykyä esittää asioita kirjallisesti selkeällä tavalla. Yleissivistyksestä ja yhteiskunnallisten rakenteiden hahmottamisesta ei ole ikinä haittaa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Vaikka opiskelemillani aineilla ja nykyisella työlläni ei ole juuri mitään yhteistä, en tekisi mitään eri tavalla.
Pidä mieli avoimena uravaihtoehtoja miettiessä: mielekäs ja haastava työ voi löytyä yllättävältäkin alalta ja harvaan työhön saa suoraan eväät koulusta. Humanisteille vinkiksi: älä vähättele koulutustasi, hae rohkeasti töitä eri aloilta ja uskalla tuoda esille omia vahvuuksiasi ja osaamistasi.

More stories

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… read story >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… read story >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Asiakaspalvelu, tapahtumatuotanto, markkinointi read story >

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … read story >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… read story >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen read story >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät read story >

Enska

suunnittelija

Suunnittelu ja organisointi, hallintotehtävät read story >

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… read story >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… read story >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… read story >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … read story >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… read story >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… read story >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. read story >

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… read story >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… read story >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… read story >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… read story >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… read story >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… read story >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua read story >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi read story >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät read story >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›