Browse stories

Outi,

Management and supervisory duties

Julkaistu 25.10.2014

Opiskelupaikkani University of Joensuu
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot Informaatiotutkimus, hallinto-oikeus
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäisiin sekä muiden valtionhallinnon organisaatioiden yhteisiin kokouksiin

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, esiintymistaidot, hyvät vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin korkeakouluharjoittelussa nykyisen työalani tehtävissä. Harjoittelusta pääsin suoraan määräaikaiseen virkaan ja kaksi kuukautta valmistumiseni jälkeen sain ensimmäinen alani vakituisen viran. Nykyiseen työhöni olen päätynyt parin muun työpaikan kautta. Osallistuminen alan yhteiseen kehittämiseen erilaisten hankkeiden kautta sekä verkostoituminen alan toimijoiden kanssa ovat edesauttaneet uusien työtehtävien saamista.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikki opinnot ovat antaneet omia näkökulmia työhön. Historia on antanut tutkijan näkökulmaa asiakirjallisen aineiston hallintaan ja säilyttämiseen liittyen, informaatiotutkimus tiedonhallintaan yleisesti ja oikeustiede mm. hyvään hallintoon ja tiedon julkisuuskysymyksiin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskelussa kannattaa suunnitella huolella pääaineen ja sivuaineiden muodostama kokonaisuus, jotta se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla tulevia työtehtäviä. Ennemmin siis kannattaa opiskella huolella muutamaa ainetta, kuin kokeilla hieman useita eri aineita.

Työelämässä ei ole varaa "polttaa siltoja", koska Suomessa piirit ovat melko pienet. Jokaisessa työpaikassa kannattaa siis tehdä parhaansa eli hoitaa työnsä ja suhteet muihin työntekijöihin kunnolla.

More stories

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… read story >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… read story >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Asiakaspalvelu, tapahtumatuotanto, markkinointi read story >

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … read story >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… read story >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen read story >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät read story >

Enska

suunnittelija

Suunnittelu ja organisointi, hallintotehtävät read story >

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… read story >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… read story >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… read story >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … read story >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… read story >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… read story >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. read story >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… read story >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… read story >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… read story >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… read story >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… read story >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua read story >

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… read story >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi read story >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät read story >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›