Browse stories

Antti,

Teaching and training

Julkaistu 25.1.2021

Opiskelupaikkani University of Turku
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot taloustiede, sosiaalipolitiikka, valtio-oppi, poliittinen historia, opettajan pedagogiset opinnot
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalavereista, hallinnollisista töistä ja erilaisista kokouksista. Työni on erittäin vaihtelevaa ja monipuolista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät vuorovaikutustaidot, suunnittelu- ja organisointitaidot, stressinsietokyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen alunperin historian- ja yhteiskuntaopin opettaja. Päädyin vähän yllättäenkin nykyiseen asuinkaupunkiini opinto-ohjaajan sijaiseksi. Aluksi minulla ei ollut yhtään kokemusta kyseisestä työstä, joten ensimmäinen vuosi oli aika haastava. Sain kuitenkin kollegoilta paljon apua ja tukea.

Hain ja pääsin sen jälkeen opiskelemaan erillisiä opinto-ohjaajan opintoja Itä-Suomen yliopistoon Joensuuhun. Tällä tiellä edelleen ollaan. Ajoittain opetan myös historiaa ja yhteiskuntaoppia, mutta enimmäkseen teen opinto-ohjaajan töitä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Koen, että kaikista opinnoistani on ollut jotain hyötyä. Opinto-ohjaajan (ja myös uraohjauksen) työhön historian ja yhteiskuntaopin opettajan taustasta on paljon hyötyä. Historian koulutus opettaa katsomaan ympäröivää yhteiskuntaa ja sen muutostrendejä laaja-alaisesti. Se on suuri vahvuus.

Opettajan pedagogiset opinnot ja erilliset opinto-ohjaajan opinnot vahvistavat vuorovaikutusosaamista. Nämä kaksi osa-aluetta yhdistettyinä antavat hyvät valmiudet toimia ohjauksen alalla menestyksellisesti.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hain opiskelemaan historiaa, koska se kiinnosti minua. En juurikaan ajatellut, mitä töikseni joskus tekisin. Tämä pohdinta aiheuttikin ahdistusta muutaman opiskeluvuoden jälkeen.

Kehottaisinkin hyvissä ajoin tutustumaan erilaisiin uramahdollisuuksiin. Niihinhän pääsee tietenkin tämän sivuston kautta käsiksi. Voisi olla hyvä myös olla yhteydessä alumneihin ja muihin alalta valmistuneisiin ihmisiin. Yliopistojen urapalveluita tms. on hyvä käyttää ja ylipäätään pyytää apua aina pienellä kynnyksellä.

Historian koulutuksella polkunsa löytäminen voi olla haasteellisempaa kuin joillain toisilla, mutta asiat kyllä järjestyvät. Ja jos historian ala ei tunnukaan omalta, kannattaa harkita alan vaihtamista. Jotkut opiskelukaverini ovat vaihtaneet täysin alaa ja olleet siihen tyytyväisiä. Historian opiskelusta ei siinäkään tapauksessa ole mitään haittaa, vaan päinvastoin.

More stories

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… read story >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… read story >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Asiakaspalvelu, tapahtumatuotanto, markkinointi read story >

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … read story >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen read story >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät read story >

Enska

suunnittelija

Suunnittelu ja organisointi, hallintotehtävät read story >

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… read story >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… read story >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… read story >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … read story >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… read story >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… read story >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. read story >

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… read story >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… read story >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… read story >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… read story >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… read story >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… read story >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua read story >

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… read story >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi read story >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät read story >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›