Browse stories

Maria, yrittäjä

Other

Julkaistu 26.1.2017

Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot sukupuolentutkimus, taidehistoria, museologia
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, museonäyttelyitä, lehtiartikkeleita ym. mitä töitä olen sattunut saamaan. Kesäsesonkina palvelen turisteja.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: aikataulutus, kärsivällisyys, paineensietokyky ja kyky sopeutua muutoksiin nopeasti,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin työhön yliopiston työharjoittelun kautta. Sain sen kautta arvokkaita kontakteja, joiden avulla olen saanut työtilaisuuksia yritykselleni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Historiatuntemus ja museologian opinnot ovat olleet konkreettisesti hyödyksi, sukupuolentutkimuksen opinnot taas hyödyttävät asioiden jäsentelyssä ja maailman näkemisessä, mikä tekee minusta paremman oppaan sekä kirjoittajan.

Jos olisi tarjolla opintoja palvelumuotoilusta, näin muutaman vuoden töitä tehneenä menisin sellaiselle kurssille.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Yrityksen perustaminen ja sen tuloilla eläminen ei ole ihan helppoa. Olisi pitänyt opiskella enemmän kieliä ja kirjanpitoa. Kaduttaa, etten perustanut yritystä jonkun markkinointihenkisen ystävän kanssa ja lähtenyt suoraan isommille markkinoille. Yksinyrittäminen on yksinäistä puurtamista, vertaistuesta olisi hyötyä. Suosittelen liittymään yrittäjäliittoihin, vaikkei saman alan yrityksiä niistä löytyisikään. Liitoista saa erityisesti hyviä koulutustilaisuuksia. Oman osaamisen ylläpitäminen on olennaista ja siksi talvisesonkiin on löydettävä jotakin mielekästä kirjoitustyötä. Sen löytäminen ei aina ole helppoa, mutta ei pidä lannistua. Yrityksen perustulon on tultava jostakin muualta kuin epävarmoista kirjoitusprojekteista. Se ei silti tarkoita etteikö perustyökin voi olla oman osaamisen käyttämistä. Itse olen erikoistunut kulttuurimatkailupalvelujen tuottamiseen, mikä on käytännössä hyvin samanlaista työtä kuin museonäyttelyn sisällön tuottaminen. Kaikki suunnittelutyö on mielekästä ja turistiryhmän kanssa liikkuessa näkee käytännössä, miten suunnittelu on onnistunut. Se on hyvin palkitsevaa ja rohkaisee jatkamaan.

More stories

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… read story >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… read story >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Asiakaspalvelu, tapahtumatuotanto, markkinointi read story >

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … read story >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… read story >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen read story >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät read story >

Enska

suunnittelija

Suunnittelu ja organisointi, hallintotehtävät read story >

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… read story >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… read story >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … read story >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… read story >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… read story >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. read story >

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… read story >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… read story >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… read story >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… read story >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… read story >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… read story >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua read story >

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… read story >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi read story >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät read story >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›