Selaa kertomuksia

88b59uLuqUzrr

Virpi , kehittämispäällikkö

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, Valtiovarainministeriö

Julkaistu 22.5.2015

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot sosiaalipolitiikka, viestintä, sosiologia
Valmistumisvuosi 1984

Tyypillinen työpäiväni: Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valtionhallinnon toimintakulttuurin ja toimintatapojen uudistaminen sekä se, minkälaista johtamista uudet tavat tehdä työtä edellyttävät. Asiakokonaisuus liittyy vähän kaikkeen, mitä tarkoittaa, että myös tahoja ja ihmisiä, joiden kanssa työskennellä, on tosi paljon ja eri puolilla.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: verkostoituminen, kokonaisuuksien hahmottaminen, sinnikkyys

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin työurani suoraan koulutustani vastaavassa työssä. Vähitellen aloin kiinnostua yhä enemmän kehittämisestä laajemmin ja se alkoi viedä uraani yhä kauemmas kasvatustieteen maailmasta. Kiinnostus ihmisten käyttäytymistä, sosiaalisia prosesseja ja niiden johtamista kohtaan on ollut punaisena lankana koko työurallani. Työkokemuksen karttuessa myös rohkeus tarttua uusiin asioihin ja hypätä uusiin haasteisiin on koko ajan kasvanut.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Uskoisin, että kasvatustieteen ja sosiaalipolitiikan & sosiologian yhdistäminen on ollut hyvä kombinaatio, joka on antanut valmiuksia katsoa asioita sekä yksilön että yhteisöjen näkökulmasta. Viestintä sivuaineena taas antoi tähän hyvän lisän, koska viestintä on vaikuttamista eikä siltä voi välttyä missään tehtävässä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Minusta kannattaa olla mahdollisimman avoin kaikille uusille mahdollisuuksille ja ajatuksille eikä rajautua liikaa johonkin tiettyyn toimenkuvaan. Uskon, että työelämässä tarvitaan yhä enemmän myös käyttäytymistieteellistä osaamista. Jo nyt puhutaan paljon esim. käyttäytymistaloustieteestä eli on alettu yhä enemmän ymmärtää, että ihmiset tekevät viime kädessä valinnat, olipa sitten kyse taloudellisesta tai jostain muusta yhteiskunnan kannalta kiinnostavasta käyttäytymisestä.

Lisää kertomuksia

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist... lue kertomus >

Nimetön

luokanopettaja

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. lue kertomus >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja... lue kertomus >

Sunflower

suunnittelija

Tehtävät vaihtelevat tosi paljon vuodenajastakin riippuen, joten sikäli tyypillistä työpäivää ei ole! Syk... lue kertomus >

Opo

opinto-ohjaaja

Päivät koostuvat opiskelijoiden ohjauksesta, oppitunneista, erilaisista teema- ja jatko-opintopäivistä. S... lue kertomus >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt... lue kertomus >

Lukio-opo

lukion opinto-ohjaaja

Työpäiväni koostuu opiskelijoiden henkilökohtaisista ohjauskeskusteluista, neuvonnasta ja tiedottamisesta... lue kertomus >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist... lue kertomus >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit... lue kertomus >

Minna

tutkijatohtori

Aikaisempiin tutkimuksiin tutustumista, tutkimusartikkelien kirjoittamista tai aineiston hankintaa (esime... lue kertomus >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä... lue kertomus >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi... lue kertomus >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li... lue kertomus >

Yläkoulun ja lukion opo

lehtori, opinto-ohjaaja

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, ... lue kertomus >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko... lue kertomus >

Riitta

rehtori, opinto-ohjaaja

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj...
lue kertomus >

Sonja

lehtori, opinto-ohjaaja

Tyypillisesti työpäivääni sisältyy 0-2 oppituntia opinto-ohjausta peruskoululaisille ja/tai lukiolaisill... lue kertomus >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä ... lue kertomus >

Marita Parkkonen

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo... lue kertomus >

Risto, KT

rehtori, emeritus

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok... lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›